Phê duyệt dự án Sun Group Sầm Sơn Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vửa ban hành Quyết đinh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn cho công ty cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời – Sun Group. Sự phê duyệt này là căn cứ quan trọng để Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời hoàn thiện hồ sơ pháp lý tạo tiền đề sớm đưa dự án Sun Group Sầm Sơn triển khai trên thực tế.

Quy hoạch dự án Sun Group Sầm Sơn tỷ lệ 1/500

Theo quyết định này UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp cùng tập đoàn Sun Group và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Quy mô lập quy hoạch rộng 1.260 ha này được giới hạn:

  • Phía Nam giáp xã Quảng Hải thuộc huyện Quảng Xương.
  • Phía Bắc giáp phường Quảng Cư, khu dân cư phường Quảng Tiến và Sông Mã.
  • Phía Đông giáp khu dân cư thuộc các phường Quảng Tiến, Quảng Cư, Băc Sơn, Trường Sơn và Biển Đông.
  • Phía Tây giáp khu dân cư thuộc các phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và khu dân cư thuộc các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch dự án Sun Group Sầm Sơn bao gồm các khu vực thuộc 08 phường: Quảng Tiến, Quảng Châu, Trung Sơn, Bắc Sơn, Quảng Thọ, Trường Sơn, Quảng Cư và các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại của thành phố Sầm Sơn. Lưu ý là quyết định tuy viết ” 08 phường” nhưng chỉ có 07 phường, trong đó không có phường Quảng Vinh.

Trong tổng đất lập quy hoạch 1.260,41 ha sẽ được chia làm 16 hạng mục đất: Đất ở chiếm 16,67%; đất công cộng chiếm 2,34%; đất cây xanh đô thị, cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly chiếm 7,68%; đất hỗn hợp chiếm 2,91%; đất dịch vụ cộng đồng chiếm 2,41%; đất du lịch nghỉ dưỡng chiếm 10,69%; mặt nước chiếm 11,50%; bãi cát chiếm 2,28%; đất an ninh quốc phòng chiếm 0,38%… Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết gồm:

  • Khu vực tái thiết đô thị, bố trí dân cư phát triển mới và khu tái định cư để phục vụ cho phát triển du lịch biển.
  • Khu vực có vị trí quan trọng về bảo tồn sinh thái, an ninh quốc phòng.
  • Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí với các loại hình resort nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, giải trí thể thao biển, công viên chuyên đề…

Dù phần diện tích quy hoạch lớn nhất lại nằm trong ranh giới phường này, với 360,78 ha, chiếm 28,6% tổng diện tích quy hoạch – bỏ xa phường / xã thứ nhì là Quảng Châu ( 224,39 ha, chiếm 17,8%). Phần mặt nước, biển là 17,8 ha, chiếm 1,4% tổng diện tích quy hoạch. Dự án Sun Group Sầm Sơn được chia làm 2 phân khu: phân khu I ( phia Bắc); phân khu II (phía Nam). Ngoài ra còn có các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  • Phân khu I: gọi là phân khu Sông Đơ và Quảng trường biển, là khu vực đa chức năng mang đặc trưng ” không gian động”, phục vụ các hoạt động giao lưu, vui chơi giải trí ngày và đêm. Phân khu này có tổng diện tích 521,6 ha, chiếm 41,38% tổng diện tích toàn khu, bao gồm 05 khu chức năng đô thị; Khu vực quảng trường biển; khu công viên chuyên đề; khu đô thị sinh thái; khu nghỉ dưỡng; khu vực bến tàu ngư dân
  • Phân khu II: Gọi là phân khu đô thi du lich sinh thái Nam Sầm Sơn  (từ Quảng Vinh đến Quảng Đại), là khu vực mang đặc trưng “không gian tĩnh”, tạo lập không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng “xanh”. Phân khu này có tổng diện tích 738,8 ha, chiếm 58,62% tổng diện tích toàn khu bao gồm các khu chức năng: Khu khách sạn dịch vụ tập trung; khu nghỉ dưỡng biển; khu đô thị ven biển; khu ở cải tạo, tái định cư; khu nhà ở sinh thái du lịch; khu bệnh viện điều dưỡng phục hồi sức khỏe và bến thuyền du lịch; khu bến thuyền dịch vụ.

Sun Group tại Sầm Sơn dự án tiềm năng của tương lai

Về nguyên tắc phát triên, quy hoạch Sun Group Sầm Sơn sẽ giữ lại một phần khu dân cư phía Đông đường ven biển đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đầu Cầu Ghép thuộc huyện Quảng Xương; tái định cư khu vực dân cư nằm rải rác trong ranh giới dự án, hình thành môi trường sống mới, cung cấp hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ngoài dự án Sun Group Sầm Sơn, chủ đầu tư Sun Group cũng đang xúc tiến đầu tư vào 2 dự án khác vào Thanh Hóa, gồm Khu đô thi Đông Nam thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 5,000 tỷ đồng; khu nghỉ dưỡng biển cao cấp Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự báo quy mô dân số là khoảng 47.000 người. Còn dự báo quy mô khách du lịch: khách du lịch lưu trú tại khu vực là khoảng 3,1 triệu ngày/năm: khách du lịch công viên giải trí chuyên đề là 1,5-2 triệu lượt /năm . Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí cao cấp kết hợp du lich Sông Đơ kết hợp du lịch biển tại thành phố Sầm Sơn với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng.

Quyết định phê duyệt dự án khu đô thị Sun Group Sầm Sơn